Kalorična vrednost Paulovnije

Kalorična vrednost Paulovnije
http://otkuppaulovnije.com/wp-content/uploads/2016/11/paulovnija-graf-1.jpg

Procenat promene zapremine drveta sa promenom vlažnosti od 1%

http://otkuppaulovnije.com/wp-content/uploads/2016/11/paulovnija-graf-2.jpg
Toplotna energija (u kWh) koja se dobija sagorevanjem 1 m3 drveta (pri vlažnosti od 15 %)

(Visited 915 times, 1 visits today)