Kalkulacija troskova sadnje

Kalkulacija troškova sadnje Paulovnije je vrlo važan segment pre zasnivanja vašeg zasada. Pre same kalkulacije troškova treba da se odlučite za cilj sadnje, tj da li će vas zasad za cilj imati eksploataciju Paulovnije kao industrijske građe, eksploatacije za ogrev ili za biomasu. Tek posle ove odluke možete pristupiti kalkulaciji troškova sadnje.

Ciljevi zasada Paulovnije

Sadnja Paulovnije za industrijsku gradju

 • Način sadnje 4x4m
 • Broj sadnica je oko 625/ha
 • Exploatacija se vrši nakon 8. godine
 • Očekivana količina drveta po sadnici je oko jednog kubnog metra (1m3)

Sadnja Paulovnije za ogrev

 • Način sadnje 2x2m
 • Broj sadnica je oko 2500 sadnica/ha
 • Ekspoatacija se vrši posle 3. godine.
 • Očekivana količina drveta po sadnici  je oko 0,3 kubika

Sadnja Paulovnije za biomasu

 • Način sadnje 2 x 1,5m, što je oko 3500 sadnica/ha
 • Ekspoatacija se vrši posle 3. godine.
Kalkulacija sadnje zasada Paulovnije za industrijsku građu

 • Prosečna cena sadnice je oko 3 e po komadu, ukupno 1875e/ha
 • Sistem za zalivanje kap po kap je oko 650/ha
 • Folije za humke oko 300 e/ha.
 • Troškovi potrebni za hemikalije oko 200 e/ha.

Ukupni troškovi su oko 3025 e/ha

http://otkuppaulovnije.com/wp-content/uploads/2016/10/Kalkulacija-troskova-sadnje.jpg

(Visited 767 times, 1 visits today)