Kalendar rada održavanja Paulovnije

Priložena tabela predstavlja neka osnovna pravila rada kada je u pitanju drvo Paulovnije. Bez obzira što je ovo drvo i mnogi tvrde da nema nekog održavanja, greše, svaka biljka traži pažnju, tako i Paulovnija, zato se treba pridržavati pravila i omogućiti pravilan rast a i olakšati samom sebi uz redovna održavanja plantaže. Naravno sajt OtkupPaulovnije.com će se mnogo ozbiljnije pozabaviti sa svakom tačkom održavanja kako bi Vam što bliže pojasnili proces uzgajanja

Šta raditi i kad?
Izabrati parcelu za sadnju.
Pripremiti zemljište(oranje, podrivanje, tanjiranje…)
Kraj Leta ili jesen

Izabrati parcelu za sadnju.
Pripremiti zemljište(oranje, podrivanje, tanjiranje…)
Kraj Leta ili jesen
Primeniti herbicide radi zaštite drveta Paulovnije
Čepovanje posle 2 ili 3 godine rasta – sečenje stabla do zemlje kako bi se stimulisao rast
Početak Marta – sredina Aprila

Posaditi sadnice
Odtraniti mlade izdanke
Ostraniti bočne grane
Maj – sredina Juna

Pokositi plantažu, ostraniti travu i korove
Skinuti pupoljke
Zaliti plantažu ukoliko nije bidlo dovoljno padavina
Leto

Prorediti plantažu ukoliko je pregusto posađena
Posaditi sadnicu novu ukoliko se neka osušila
Zima

(Visited 540 times, 1 visits today)